Mis on raieõigus müük!

Raieõiguse müük on eestis enim levinud metsatehingu liik. Metsaomanik on otsustanud müüa tema metsamaal kasvav mets täielikult või vastavalt metsamajandamise kava alusel mingi osa sellest. Raieõiguse müügiga ei võõrandata maad, vaid seal kasvav raieküps mets.

Raieõigus ei ole eestis notariaalne tehing kuid siiski tuleb meeles pidada , et kui keegi teeb raieõiguse eest ebamaiselt kõrge pakkumise ning soovib notariaalset kasutusvaldust, võib see tähendada mõnel juhul pahatahtliku tehingut. Omanik võib iseenese teadmata ära anda palju õigusi mille tulemusel mõned metsafirmad muudavad raiekavasid ja mahtusid hiljem ning kõik on seaduslik. Selleks , et seda vältida, õrge laske ebamaiselt kõrgel hinnal end eksitada. Kõik soovivad teenida kasumit ja keegi niisama suurt raha ei kingi.

Raieõiguse müük algab reeglina planeerimisest. 

  • Peab olema tavalselt kehtiv metsamajandamiskava või selle nõude puudumisel hetkel tehtud takseerandmed.
  • Raide teatise võtmine. Teatis ehk raiepilet on siis ametlik dokument mingi eralduse raideks. Teatis reeglina kehtib üks aasta. Raskesti tehtavatel pinnastel raiutakse metsa talvel või väga kuival suvel kuid planeerima tuleks hakata varem. Talvel on kõigil käed, jalad tööd täis ning võib juhtuda, et raide müük võib osutada aeganõudvaks ja ennem saab talv ja soodsad tingimused läbi.
  • Teatise olemasolul tuleb selgeks teha mis on oluline. Lageraide korral tuleks leida maksimaalne tulu , kuid harvendusraide korral peaks olema esikohal tulevikus lageraide pealt teenitav tulu. Tihti metsaomanik ise rikub oma tulevikutulu ära harvendusraide müügil, otsides maksimaalse hinna pakkujat. Sellisel juhul pole firmal mingit huvi võtta metsast harvendusena välja praht ja tuleviku mõttes väärtusetu puu, vaid võetakse nii, et makstud raha tagasi saada.
  • Raieõiguse võõrandamine. Tegemist on mitte notariaalse tehinguga. Lepingu osapooled sülmivad lepingu kus on kirjas raide teostamise aeg, tingimused ja hind. Reeglina makstakse eestis raieõiguse eest kokkulepitud hind enne raietöödega alustamist.
  • Raha makstud, alustab metsafirma oma töödega vastavalt firma enda plaanide kohaselt. Metsafirma hangib ise teede kasutamiseks vajalikud load ja naaberkinnistute ületaiseks nõusolekud. Peale raiet on metsafimal lepingu kehtivuse ajal õigus ladustada metsa äärde haket, mille hakib siis kui hakkematerial on seleks küps. Okaspuu hakke korral hakitakse see siis kui roheline on maha kukkunud, lehtpuuhake hakitakse suht peale raiet.
  Metsaomanikud puutuvad üsna tihti kokku metsaostuga tegelevate firmade kuulutustgega kus lubatakse hektari eest 20...