Meil on hea meel olla abiks nii tähtsa otsuse puhul, milleks oma metsa müük. Allolevate juhtnööridega anname natuke mõtteainet- kas müüa metsa, kui palju müüa ja millal on mõistlik müüa koos maaga ja millal müüa aiult peal kasvav metsamatrjal.

20170910_123516

Mis on minu müümise põhjus?

1.

Selgita välja müügiks vajalik põhjus

Viimasel ajal puutume me kokku aina enam kokku müüjatega, kes on metsa saanud pärandina ning innustatud suurest kiirest tulust, müükase mets kiirelt mõnele juhututtavale. Mets on aeglaselt taastuv loodusvara ning enne müüki tuleks selgeks teha kas müüa mets koos maaga või ainult raieõigus, võibolla on plaanis miski muu. See jäägu iga inimese otsustada. Fakt on see, et enamik müüjaid on muutunud nooremaks ja maaelust kaugenenud ning ametis linnas elatava eluga.

2.

Soovin müüa metsa koos maaga

Oled kindlasti kuulnud väidet, et maad juurde ei tule ning koos maaga müük on suurim surmapatt mida üldse teha saab, kuid tihtilugu on see parem otsus kui müüa ainult raieõigus. Raieõigust müüvad enamasti inimesed kes elavad metsale lähestiku, on huvitatud metsa taastamisest või seob muu hingeline põhjus. Kuid kui metsandusest teadmised puuduvad ning peale raiet uut metsa ei istutata siis antud maa väärtus metsana ajas ja ruumis ei tõuse. Metsas saavad looduslikult võimust metsamehe keeles prahipuu ning võpsik tulevikus majanduslikus mõttes väärtust ei oma. Peale raiet on vaja teha palju töid: istutamine, kultuurihooldused, harvendused jne. Kui selliseid töid ette mitte võtta teadmiste ja aja puudusest, tuleks kaaluda metsa müüki koos maaga. Vastutustundlik metsafirma istutab alati uue metsa peale, omades tehnikat ja teadmisi seda teha. Sellisel juhul võid olla kindel, et kümne aasta pärast vaatab sealt vastu terve ja elujõuline noorendik, mitte võsastunud lageraide lank.

3.

Soovin müüa raieõigust- asjatundja soovitas???

Raieõigus on sisuliselt kasvava metsa müük oma maa pealt. Maad ei võõrandata. Raieõiguseid müüakse väljatuleku alusel või fikseeritud hinnaga. Raieõigus on Eestis enamlevinud tehinguliike ning igale metsafirmale on selle ostmine seotud riskiga- kas mets annab kava mahu välja, kas kvaliteet on hea jne. Koos maaga ostes metsafirma riskib maksma rohkem, kuna maa jääb alles ja kui juhtub kogemata kahjum siis kauges tulevikus maa müügiga nnestub see katta ( firma on investeerinud noorendiku kasvatamisele ning maa väärtus mingi aja jooksul suureneb). Peale raieõigust langeb metsamaa väärtus kordades ning ei ole imekspandav kui raiutud metsamaa väärtus kõigub 200-1200 EUR´i hektari kohta. Metsamaale annab väärtuse seal peal kasvav material. Kui ei ole plaanis metsa kasvatusega tegelema hakata ning mets võsastub siis võsa ei ole investeering tulevikku. Sellisel juhul tuleks kaaluda metsa müüki.

4.

Mida teha kui firmad pakuvad kasutusvaldust?

Kasutusvaldus on sisulsielt notariaalne tehing raieõiguse võõrandmaiseks. Kasutusvaldus annab ostjale kindluse tehingu osas. Kuid tihtilugu kasutatakse kasutusvaldust ära halbadel eesmärkidel. Kasutusvaldusega on paljud meile teadaolevatel juhtudel andnud ära metsa üle otsustusõiguse. Kasutusvalduse omandaja on muutnud metsamajanduskava ja raiunud metsa ja lubatust suuremaid alasid. Kui inimene ei süvene kasutusvalduse sisusse siis selliseid asju juhtub endiselt.

Kasutusvaldus on ostjale hea valik siis kui metsa  ülestöötamine jääb kaugesse tulevikku ning metsaomanik soovib juba kohest tulu. Samuti annab see ostjale kindluse, et raieõigust ei müüda kümnele firmale korraga.

Küsi pakkumist oma metsale

We don’t cut corners to maximize our profit.

IMG_20180518_120641