Vali teenus

Meie teenusete valdkonnad
  • Metsa ost
  • Metsa müük
  • Metsakava koostamine
  • Metsamaterjali veoteenus
  • Raieõiguse ost
  • Raieõiguse müük
  • Hooldusraied
  • Põllumaade ost
  • Põllumaade müük
  • Põllumaade rent

Miks valida meid?

Metsa hea majandamine hakkab reeglina koostööpartneri valimisest.  Meie aitame jõuda lõpptulemuseni puntist A. Sisuliselt aitame teha metsamajandamiskavad, raieload, kooskõlastused jne.

Ostame metsa maa ja raieõigust üle Eesti

Oleme teostanud metsatöid üle Eesti. Me ole spetsialiseerunud kindlale piirkonnale. Ükski mets pole meist liiga kaugel.  Majandame kõiki oma metsi heaperemehelikult ning garanteerime uue metsa järelkasvu. Usalda oma mets meie hoolde.

Kogemused aastast 2013

Me pole küll uhke sloganiga firma  nagu näiteks  " 30 a tegutsemist" või midagi taolist, aga me saame kindlustundega öelda, et oma nooruse ja elukestva õpihimu rahuldamiseks areneme pidevalt.

Iga uus raietöö, metsa uuendamine ja koostöö kliendiga viib meie firma uuele tasandile ja seda alati paremuse suunas. Me hoolime metsast ja see on köige tähtsam.

Meie põhimõte

“Võta metsast nii palju kui palju sa oled valmis tagasi andma. Iga võetud puu asemel istutame tagasi ühe väikese. Väikesest algusest sünnib kord suur tegu."

– Metsafirma.ee

Hea teada

  Metsaomanikud puutuvad üsna tihti kokku metsaostuga tegelevate firmade kuulutustgega kus lubatakse hektari eest 20...
On loomulik, et kasvava metsa maht tihumeetrites on suurem kui sellest metsast saadud metsamaterjali kogus....

Meie kliendid

Me oleme koostööks valmis!

Mets pole põllusaadus mida iga aasta müüa saad. See on tähtis otsus ja mõnele inimesele "elutehing". Seega tuleb metsa müüki põhjalikult kaaluda ning leida parim viis selle majandamiseks. Telefoni  teel ostjate väited, et kui nüüd ja kohe ei otsusta siis mets mädaneb kätte ära ei pea paika üldjuhul. Päevadega ei juhtu midagi aga majandamata jätmine ei muuda ka väärtust paremaks. Uuri meilt mida metsaga ette võtta ja mis tööd oleks vajalikud , et investeering tulevikku oleks tagatud

"Oma küttepuud sain kätte. Tuli tõesti odavam osta 3m küttepuud ja ise teha. Nüüd paariks aastaks muretud elu"

Risto